Hvordan vil du ha det i fremtiden?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvordan vil du ha det i fremtiden?

Forslag til ny kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 er sendt på høring og offentlig ettersyn. Nå har du mulighet til å påvirke!

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den inneholder mål for kommunens samfunnsutvikling de neste 15 årene og viser hvordan vi sammen skal skape det samfunnet vi ønsker oss.

Les planforslaget på www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan.

Fram til 15. august kan innbyggerne i Sandnes gi innspill og kommentarer til forslaget til ny kommuneplan. Etter høringsperioden blir alle innkomne forslag fremlagt for politikerne i Sandnes. Ny kommuneplan skal vedtas av bystyret i høsten 2018.

Illustrasjonsbilde i forbindelse med Forslag til ny kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035

Publisert: 25.05.2018 13:08
Sist endret: 25.05.2018 13:08