Hvordan skal sentrum bli?

Innhold

Hvordan skal sentrum bli?

Sandnes kommune har engasjert tre tverrfaglige arkitektgrupper til å se på muligheter for langsiktig utvikling av Sandnes sentrum. Mulighetsstudiene er laget med utgangspunkt i det pågående arbeidet med ny sentrumsplan og er utstilt i Vitenfabrikken fram til 29. april

Denne uken presenterte tre arkitektmiljø sine mulighetsstudier for Sandnes sentrum. Studiene skal danne diskusjonsgrunnlag for både politiske og allmenne diskusjoner ved å tydeliggjøre visjoner, mål og strategier for fremtidig utvikling av sentrum.

Forslagene vil bli utstilt i foajeen på Vitenfabrikken fram til 29. april.

Dette er forslagene:

Lendager Group ApS og Everyday Studio København med Living Cities og NIRAS

Dyrvik arkitekter AS Oslo med SLA, Norsam og Vista analyse

Holscher Nordberg Architecture and Planning København med Kragh & Berglund og Urban Creators

Tidsplanen for ny sentrumsplan:

Oppsummering og drøftinger:                   April – juni

Politisk behandling av planforslag:           August

Offentlig høring:                                        September - oktober

Bearbeidelse av planforslag etter høring:  Oktober – desember

Endelig vedtak i Bystyret:                         Januar 2019

 

Publisert: 20.04.2018 14:56
Sist endret: 17.01.2019 11:08