Medskaping i praksis

Innhold

Medskaping i praksis

Hvordan kan unge bli bedre kjent med hva som foregår av planarbeid i kommunen? På hvilken måte kan de bidra med det de mener er viktig?

I Sandnes jobber vi for at alle barn og unge skal oppleve medskaping i praksis.
Onsdag 30. september var elev- og lærerrepresentanter fra kommunens ungdomstrinn samlet til workshop på rådhuset for å jobbe med disse spørsmålene.  

Viktige innspill sendes nå videre til kommunens planleggere! 

Om prosjektet “Hva er planen?” 

Barn og unge i Sandnes kommune skal i større grad ha mulighet til å medvirke i kommunens planer. Vi vil se på hvordan systemene kan forbedres i sammenhengen mellom elevnivået, BUKS, og i samarbeid med kommunens planarbeid.  

Vi har stilt oss noen spørsmål, og samlet derfor elever og lærere for å få bedre innsikt.  

  • Hvilke muligheter ser elevene for medvirkning i de ulike arenaene skolen allerede har? Ser de noen nye arenaer  
  • Hvordan må informasjonen være for at barn og unge kan bli engasjert i hva som skjer i kommunen?  
  • Hvordan kan denne informasjonen formidles ut på en informativ og lettfattelig måte?  
  • Hvilke muligheter ser elevene for seg å gi direkte tilbakemelding på kommunens planarbeid? 
  • Hva tenker lærerne at skal til?  

«Hva er planen?» prosjektet finansieres av innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland. Prosjektets egenart er koblingen mellom de nye tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap i skolen, kommunens arbeid med Barn- og unges kommunestyre (BUKS), og kommunens involvering av barn og unge i planlegging.

Publisert: 02.10.2020 10:15
Sist endret: 14.10.2020 13:53