Høring om kommunale utearealer

Innhold

Høring om kommunale utearealer

Frist til 1. februar 2018 til å gi innspill til retningslinjer for bruk av uteareal til arrangement, salgsaktiviteter og uteservering.

Sandnes kommune ønsker å legge til rette for næring og aktivitet på kommunal grunn, for å bidra til en pulserende by for innbyggere og besøkende. Med offentlig grunn menes gater, torg, plasser, parker, og andre områder som er åpne for alminnelig ferdsel, og som egner seg til aktivitet. Sandnes kommune håper på et bredt engasjement i høringsfasen. Les mer her

Publisert: 22.12.2017 13:12
Sist endret: 17.01.2019 11:08