Hjerte for Sandnes fikk integreringsprisen

Innhold

Hjerte for Sandnes fikk integreringsprisen

Hedret for sitt arbeid og engasjement for å motvirke utenforskap og fattigdom

Sandnes kommunes integreringspris 2022 ble denne uken overrakt Hjerte for Sandnes. De fikk prisen for sitt arbeid og engasjement for å motvirke utenforskap og fattigdom, og i fellesskap bidra til at Sandnes er en god by å bo i for alle. Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ. Organisasjonen samler mennesker med ulik bakgrunn og forhistorie, ulik etnisitet, kultur og språk. Wenche Lillebø mottok prisen fra ordfører Stanley Wirak.

Formålet med prisen er å hedre frivillige lag og organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller næringslivsaktører som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrering av innvandrere i kommunen, enten det er gjennom fritidsaktiviteter, tiltak i nærmiljøet eller i arbeidslivet.

Publisert: 24.05.2022 14:26
Sist endret: 23.06.2022 10:56