Hjerte for Sandnes får kommunens integreringspris

Innhold

Hjerte for Sandnes får kommunens integreringspris

Den ideelle organisasjonen Hjerte for Sandnes får integreringsprisen for sitt arbeid med å gjøre byen til et bedre sted å bo.

Formålet med integreringsprisen er å hedre frivillige lag og organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller næringslivsaktører som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrering av innvandrere i kommunen, enten det er gjennom fritidsaktiviteter, tiltak i nærmiljøet eller i arbeidslivet.

Komiteen har bestått av ordfører, to representanter fra bystyret og to representanter fra Sandnes innvandrerråd.

Utdrag fra komiteens begrunnelse:
"Hjerte for Sandnes har et viktig budskap: Med hjerte for å motvirke utenforskap og fattigdom. Det handler om å hjelpe de som står på utsiden, men også motivere hverandre til å bidra sammen for å gjøre Sandnes til en god by å bo i. Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ! Hjerte for Sandnes samler mennesker med ulik bakgrunn og forhistorie, ulik etnisitet, kultur og språk. De har engasjerte ansatte og frivillige som jobber målrettet for at Sandnes skal være en god by å bo i for alle."

Integreringsprisen består av en kunstgjenstand og et diplom med begrunnelse for tildelingen.

Retningslinjer for prisen

Publisert: 09.05.2022 12:30
Sist endret: 11.05.2022 08:53