Graving i sentrum

Innhold

Graving i sentrum

Sandnes er en by i vekst og utvikling. Det fører også til nødvendig graving og anleggsvirksomhet.

Etter at det nye rådhuset ble ferdigstilt vil det fortsatt være graving og anleggsarbeid i sentrum. Elvegata har vært stengt i forbindelse med byggingen av nytt rådhus. Gata vil fortsatt være stengt fra rundkjøringen ved rådhuset.

Fra Gjestehavna og videre til Ganddalsgata / Haakon VII`s gate vil det i flere år framover være anleggsarbeid for å bygge nødvendig infrastruktur under bakken. 

Dette er nødvendig på grunn av flere planlagte store utbyggingsprosjekt. Utviklingen av Øglændkvartalet, Møllekvartalet, åpningen av Stangelandsånå og flere byggeprosjekt i Skeianeområdet krever økt kapasitet på vann- og avløpsnettet.

I tillegg vil arbeidet med byggingen av ny park på Ruten starte i august. Grave og byggearbeidene i sentrum vil i perioder føre til endringer for både for de som kjører, sykler og går.  

Publisert: 02.04.2019 13:27
Sist endret: 20.01.2020 10:54