Gratis svømming i den nye svømmehallen

Innhold

Gratis svømming i den nye svømmehallen

Det blir gratis å bade i den nye svømmehallen på Austrått frem til 10. januar.

Årsaken er uklarheter rundt momskompensasjonen til kommuner som bygger svømmehaller. Skatteetaten mener at publikumsbading utgjør en «økonomisk aktivitet», og at denne typen aktivitet ikke kan være i konkurranse med andre virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Sandnes kommune vil derfor få mindre momskompensasjon jo mer de har åpent for publikum.

- Det har aldri vært et alternativ for kommunen å holde det flotte anlegget vårt stengt for publikum. Vi ønsker å stimulere til mest mulig aktivitet og bruk av svømmehallen, og derfor ser vi det som et bedre alternativ å tilby gratis bading for våre innbyggere mens vi venter på avklaringene fra Skatteetaten, sier rådmann Bodil Sivertsen.

Både KS og Sandnes kommune er tydelige på at praksisen bør endres.
- Offentlige støtteordninger bør stimulere til maksimal utnyttelse av svømmehaller både for publikum, skole, idrett og øvrige brukere. Vi velger å se det positive i denne situasjonen. For innbyggerne og for folkehelsa er gratis bading i en toppmoderne svømmehall en stor gladsak, sier Sivertsen.

Publisert: 05.11.2020 09:17
Sist endret: 22.11.2020 16:37