Gratis parkering i desember

Innhold

Gratis parkering i desember

I hele desember måned blir det gratis parkering i Sandnes sentrum etter klokken 16.00. I den sammenheng ber vi alle bilister som ønsker å benytte seg av tilbudet om å sette seg inn i følgende:

● Gratisparkeringen gjelder kun på de offentlige parkeringsplassene, og kun etter klokken 16.00. De aktuelle gatene befinner seg innenfor innringet område på oversikten under.

● Se etter blått skilt med hvit P. Det viser at det er en offentlig parkeringsplass, og der har du lov til å parkere gratis etter klokken fire. Makstiden på skiltet forteller hvor lenge du kan stå her om gangen.

● På lørdager er det gratis parkering på de offentlige parkeringsplassene hele dagen, men igjen: Husk å se etter makstiden på skiltet.

Kartutsnitt som viser aktuelle områder med gratisparkering i sentrum.

Publisert: 28.11.2019 09:28
Sist endret: 28.11.2019 09:32