Generelt bålforbud

Innhold

Generelt bålforbud

Fra 15. april til og med 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i nærheten av skog og utmark.

Det fine været den siste tiden har ført til at det er svært tørt i gammelt gress, visne planter, løv og lyng. Dette er med på å øke skogbrannfaren og dermed er all bruk av ild uforsvarlig, inkludert å tenne bål og bruke engangsgrill. Dette gjelder også på tilrettelagte grillplasser. Det er nå kun tillatt å grille i egen hage.

Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne opp bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Da er det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. 

Besøk gjerne Rogaland brann og redning IKS hjemmeside for mer informasjon om bruk av ild utendørs.

Publisert: 15.04.2019 00:01
Sist endret: 06.06.2019 13:15