Fortsatt befolkningsvekst i Sandnes

Innhold

Fortsatt befolkningsvekst i Sandnes

I løpet av 2020 økte folketallet i Sandnes med 913 personer. Barnefødsler står for to tredjedeler av veksten.

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem fjorårets befolkningstall. De viser at folketallet i Sandnes var på 80.450 personer ved årsskiftet. Det betyr en økning på 913 personer i løpet av 2020, som utgjør en vekst på 1,15 prosent.

Fødselsoverskuddet står for nesten to tredjedeler av veksten i 2020 (579 personer) mens nettoinnflyttingen står for en tredjedel (330 personer). Nettoflyttingen er igjen sammensatt av innenlandsk nettoflytting (189 personer) og nettoinnvandring (141 personer). Både innvandringen og utvandringen er uvanlig lav i 2020, noe som trolig henger sammen med koronarestriksjoner.

Rogaland vokser
Statistikken viser at veksten i Rogaland var på 2.753 personer i 2020 (0,57 prosent). Sandnes var den kommunen i Rogaland med den høyeste veksten i absolutte tall (913 personer), og med nest mest prosentvis vekst. Veksten i Sandnes utgjorde en tredjedel av veksten i Rogaland.

Fortsatt sentralisering
Veksten i Rogaland er i all hovedsak konsentrert rundt kommunene på Nord-Jæren. 15 kommuner i Rogaland hadde positiv befolkningsvekst i 2020, og åtte kommuner hadde negativ folkevekst. En tredjedel av kommunene i Rogaland opplever dermed nedgang i befolkningen. Det er i all hovedsak små kommuner som mister innbyggere, men også Egersund og Haugesund har nedgang i befolkningen.

Les mer
Befolkning - årlig, per 1. januar - SSB
Befolkning - kvartalvis - SSB

Publisert: 23.02.2021 11:02
Sist endret: 24.02.2021 08:49