Fortsatt åpne anlegg - med begrensninger

Innhold

Fortsatt åpne anlegg - med begrensninger

Sandnes kommune har stengt idrettshaller og svømmehaller og alle anlegg for organisert aktivitet. Kommunens utendørsanlegg er fortsatt åpne, men publikum bes om å følge retningslinjene.

Råd fra myndighetene:
For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom. Husk at avstandskrav på minst 1 meter mellom folk også gjelder på anleggene.

Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Generelle råd:
- Bruk hansker
- Gå i følge med barna på aktivitetsanlegg/lekeplass, og husk å følge avstandskravene.
- Vask trimapparater
- Husk å vask hendene før og etter aktivitet
- Host/nys i albue eller papir

Kunstgressbaner/utendørs idrettsanlegg:
Sandnes holder kommunale idrettsanlegg åpne for innbyggerne, men ikke for organisert aktivitet. Det anbefales kun grupper på 1-3 personer samtidig, med unntak av personer i samme familie.

Nærmiljøanlegg/lekeplasser/uteområder ved skoler og barnehager:
Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene. Kun grupper på 1-3 personer. Det forventes at foreldre og foresatte følger med på dette, og tar ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i.

Uteområder ved skoler og barnehager skal på dagtid kun brukes av de som har opphold der på dagtid.

Turløyper og friluftsområder:
Turløyper og friluftsområder er alltid åpne for bruk. Ved full parkeringsplass, snu og finn et annet område. Vis hensyn til andre.

- Hold til høyre på turvegen/stien (høyreregel - hold siden ved passering av andre og ikke gå i bredden)
- Gå mot klokken, der det er en rundtur (for eksempel rundt Stokkelandsvannet, lysløypa i Melsheia ol).
- Ved rasteplasser og andre oppholdsplasser bes det om at det ikke samler seg folk i store grupper.

Offentlige toaletter:
Alle offentlige toaletter på gravplasser, parker og friluftsområder stenges inntil videre. Det gjelder også i båthavnen i Lysebotn. Toalettene på kaien på Forsand holdes fortsatt åpne. Dette på grunn av smittefare og behov for kommunale ressurser på andre områder.

Kommunen forventer at alle følger nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antallet personer på anleggene (på samme måte som på alle andre steder)

Publisert: 18.03.2020 14:39
Sist endret: 12.05.2020 13:14