Forslag om ny organisering av bydelene

Innhold

Forslag om ny organisering av bydelene

Dagens 13 bydelsutvalg kan bli til fem områdeutvalg i Nye Sandnes

Fellesnemda for sammenslåing av Forsand og Sandnes kommune har satt ned en egen politisk temagruppe for lokaldemokrati i den nye kommunen. Denne gruppen ledes av varaordfører Pål Morten Borgli og har arbeidet fram et utkast til ny utvalgsstruktur på kommunedelsnivå, basert på føringer som ligger i prinsippdokumentet for nye Sandnes. Se hele forslaget her

Gruppen sender nå ut et forslag til slik organisering på høring til dagens bydelsutvalg i Sandnes og kommunestyret i Forsand, samt Forsand ungdomsråd, Sandnes unge bystyre og ungdommens fellesnemd. Samtidig inviteres det til informasjonsmøte i bystyresalen mandag 26. november kl 18.00.

 

Publisert: 15.11.2018 12:00
Sist endret: 14.02.2020 13:28