Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan 2023–2026

Innhold

Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan 2023–2026

Kommunestyret behandler handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 i møtet mandag 12.12.2022 kl. 09.00.

Innstillingen fra formannskapet er tilgjengelige på www.sandnes.kommune.no, og forslag til endringer ligger i protokollen fra formannskapets møte 21.11.2022.

Publisert: 22.11.2022 12:29
Sist endret: 23.11.2022 13:58