Avgiftsfri parkering

Innhold

Avgiftsfri parkering

Få dager igjen med gratis parkering i sentrum. Fra og med lørdag 1. august 2020 er det slutt.

Den midlertidige avgiftsfrie parkeringen på offentlige parkeringsplasser i Sandnes sentrum ble forlenget fram til 1. august.

- Det har vært krevende tider for det lokale næringslivet, og de er ikke over den økonomiske kneika ennå. Alle er tjent med at vi klarer å opprettholde et livlig og levende sentrum, og avgiftsfritaket blir i så måte et bidrag for kunne å lykkes med det, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. 

Partienes gruppeledere har gitt enstemmig tilslutning om å utvide ordningen med avgiftsfri parkering, og Wirak har brukt sin fullmakt i saken.      

Avgiftsfritaket gjelder på offentlige parkeringsplasser med den tidsbegrensningen som står oppgitt på skilt (1, 2 eller 3 timer).

Ordningen med avgiftsfri parkering i sentrum ble innført 13. mars i år. Hensikten var å bidra til at befolkning og næringsliv ble rammet så lite som mulig av koronasituasjonen. Etter den tid har avgiftsfritaket blitt forlenget to ganger.

Publisert: 13.05.2020 14:24
Sist endret: 30.07.2020 09:02