Forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark

Innhold

Forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark

Generelt bålforbud fra og med 26. mars

Rogaland brann og redning har vedtatt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder fra 26. mars.

Publisert: 25.03.2020 13:56
Sist endret: 12.05.2020 13:14