Figgjo AS får integreringsprisen 2018

Innhold

Figgjo AS får integreringsprisen 2018

Prisen deles ut for første gang og skal være en påskjønnelse for arbeid med god integrering av innvandrere

Figgjo AS tildeles Sandnes kommunes integreringspris for 2018. Sandnes bystyre vedtok i slutten av 2017 at det skulle etableres en pris som påskjønnelse for arbeid med god integrering av innvandrere. Prisen skal utdeles for første gang i 2018, og det har kommet forslag til prismottaker fra enkeltpersoner, foreninger og fra bydelsutvalg.

En komité med ordfører Stanley Wirak som leder, to medlemmer av bystyret og to medlemmer av Sandnes Innvandrerråd har gått igjennom innkomne forslag og ble enstemmig enige om å tildel prisen til Figgjo AS. Bedriften var innstilt av Figgjo bydelsutvalg.

Priskomiteen begrunner sitt valg slik: Figgjo AS er en næringslivsaktør med stort mangfold. De har ansatt medarbeidere fra ti ulike nasjonaliteter på fabrikken, og bedriftskulturen er å ta vare på folk. I 2017 ble de kåret til årets IA-bedrift, kort for inkluderende arbeidslivsbedrift. Som de selv sier: «Figgjo AS får vist samfunnsansvar med å ta inn personer som ellers hadde stått utenfor.»

-Det var innstilt mange gode kandidater til prisen, men komiteen vektla denne gangen viktigheten av at den gode integreringen føres ut i arbeidslivet, uttaler ordfører Stanley Wirak.

Overrekkelse av prisen skal avtales med prisvinner og finner sted ved en senere anledning.

 

Publisert: 20.06.2018 08:34
Sist endret: 15.04.2019 09:54