Endring i trafikkmønster rundt Ruten

Innhold

Endring i trafikkmønster rundt Ruten

I slutten av mai blir det endringer i trafikkmønsteret rundt ruten. Endringene gjelder i hovedsak i Julie Egesgate foran Bystasjonen.

I nåværende situasjon er det utfordringer knyttet til myke og harde trafikanter. Derfor blir det kun buss, taxi, renovasjon og varelevering som vil ha anledning til å kjøre inn i området rundt Bystasjonen og rutebilstasjonen i slutten av mai.

Privatbiler blir hindret i å kjøre inn ved krysset St. Olavsgata X Julie Egesgate og ved Vågsgata 15. Kjøring til parkeringsplassen på Ruten ikke blir påvirket.

Kart over endring i trafikkmønsteret rundt Ruten

Endringene har blitt vedtatt av Trafikksikkerhetsforum hvor Sandnes kommune, Statens vegvesen, politiet og Sandnes parkering er representert.

Her kan du laste ned «Skilting for buss og taxi, regulering kommunal vei Julie Eges gate, Vågsgata, St. Olavs gate. Vedtaksbrev trafikkregulerende skilt» (PDF).

Publisert: 22.05.2018 11:56
Sist endret: 17.01.2019 11:08