Disse skal sitte i det nye kommunestyret

Innhold

Disse skal sitte i det nye kommunestyret

10 ulike parti med til sammen 49 representanter

Arbeiderpartiet:

1 Stanley Wirak

2 Annelin Tangen

3 Anna Tangen

4 Inge Roar Larsen

5 Arne Oftedal

6 Bjarne Berntsen

7 Arne Buchholdt Espedal

8 Kurt Høyland

9 Faruk Brahimi

10 Ragnvald Erga

11 Anne Gravdal

12 Cecilia Lindbåge Karlsen

13 Kariann Dahle

Folkeaksjonen nei til bompenger:

1 Alexandra Eva Lind

2 Ellen Karin Moen

3 Per Løvaas

4 Arve Rosland

5 Arnfinn Bilstad

Fremskrittspartiet:

1 Pål Morten Borgli

2 Mangor Malmin

3 Inger-Lise Erga

4 Kristoffer Birkedal

5 Tore Andreas Haaland

6 Sigurd Sjursen

7 Glenn Øgreid

8 Kristoffer Nagell-Dahl

9 Reidar Thu

Høyre:

1 Inger Klippen

2 Kenny Rettore

3 Bjarte Sveinsvoll Dagestad

4 Leiv Rune Mjølsnes

5 Solgull Ingrid Klette

6 Lisbeth Von Erpecom Vikse

7 Sander Olsen

8 Guttorm Stangeland

Kristelig folkeparti:

1 Oddny Helen Turøy

2 Guro Heggemsnes Fløysvik

3 Trond Niemi

4 Christian Riska

Miljøpartiet De Grønne:

1 Erlend Kristensen

2 Åsta Vaaland Veen

3 Andreas Nordang Uhre

Rødt:

1 Ole Ronny Koldal

Senterpartiet:

1 Martin S. Håland

2 Laila Espedal

3 Håvard Tonning Austvoll

Sosialistisk Venstreparti:

1 Heidi Bjerga

2 Jan Refsnes

Venstre:

1 Julian F. Osorio

Publisert: 11.09.2019 12:26
Sist endret: 20.01.2020 10:54