Dialogmøte om kompensasjonsordningene

Innhold

Dialogmøte om kompensasjonsordningene

Næringslivet kom med innspill om fordelingen av 17,3 millioner

Denne uken hadde politisk og administrativ ledelse invitert representanter fra ulike næringslivsbransjer i Sandnes til dialogmøte om de nye kommunale kompensasjonsordningene til bedrifter som rammes av nye smittevernstiltak. Det gjennomføres nå to tilskuddsrunder og Sandnes kommune er tildelt 17,3 millioner.

Hvordan denne fordelingen skal skje og hvilke kriterier som skal settes, var spørsmålet næringssjef Nina Othile Høiland ønsket å få tilbakemeldinger på. I dialogmøtet deltok representanter fra NHO Rogaland, reiseliv, utestedene og Sandnes sentrum.

Formannskapet skal i møtet 17. januar vedta kriteriene for tildelingen og søknadsfristen vil bli i månedsskiftet januar-februar. Næringssjefen opplyste at kommunen vil ha en så kort behandlingstid som mulig.

Selv om situasjonen er forskjellig i de ulike bransjene, ble det i møtet gitt tydelige signaler om at mange bedrifter i øyeblikket har det tøft. Spesielt gjelder dette serveringsbransjen hvor mange har stengt på grunn av skjenkeforbudet.

Publisert: 06.01.2022 10:19
Sist endret: 06.01.2022 10:20