Dårligere badevannskvalitet

Innhold

Dårligere badevannskvalitet

Prøvene som ble tatt 28. juli viser at Flassavatnet og Horvevatnet hadde ikke akseptabel kvalitet i vannet.

Sandnes kommune tar prøver fire ganger gjennom badesesongen på 32 badeplasser. Prøvene analyseres for tarmbakterier.

Det tas også prøver i Vågen og Indre Vågen selv om disse ikke regnes som badeplasser, og prøvene som ble tatt 29. juli hadde også ikke akseptabel vannkvalitet.

I tillegg hadde flere badeplasser mindre god kvalitet i vannet.

Sjekk kvaliteten på badevannet her.

Når en prøve viser ikke akseptabel vannkvalitet, tar vi en kontrollprøve før vi eventuelt setter opp skilt der vi fraråder bading på stedet.

Publisert: 30.07.2020 14:12
Sist endret: 30.07.2020 14:12