UD fraråder alle å reise til Hubei-provinsen

Innhold

UD fraråder alle å reise til Hubei-provinsen

Gir konkrete råd før og etter for de som reiser til andre områder i Kina

Koronaviruset er nå påvist mange steder i Kina. Utenriksdepartementet gir nå noen konkrete råd til norske borgere som er, eller skal på reise i Kina, herunder Hongkong. Det er viktig å følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner.

Råd før reisen:

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i Kina.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse på reise fra Kina og eventuelt andre affiserte områder, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber.

Råd etter reisen:

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra områder med kjent smittespredning, bør kontakte lege med tanke på coronavirus. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.

Publisert: 06.02.2020 14:00
Sist endret: 14.02.2020 13:28