Meldeplikt ved arrangementer

Innhold

Meldeplikt ved arrangementer

Fra 16. april er det innført strenge regler for arrangementer i Sandnes kommune.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. 

Planlegger du å gjennomføre denne typen arrangement i Sandnes kommune må du melde fra om dette til kommunen.

Merk at innmelding ikke er det samme som godkjenning av arrangement. Det er du som arrangør som er ansvarlig for en god og sikker gjennomføring som er i tråd med gjeldende lokale og nasjonal forskrifter for smittevern. Sandnes kommune kan imidlertid gi deg råd til gjennomføringen av arrangementet ditt.

Dersom vi i Sandnes kommune er i tvil om arrangementet kan gjennomføres i tråd med regelverket, vil vi ta kontakt med deg.


Hvorfor må jeg melde inn arrangementet?
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon, vil Sandnes kommune ha god oversikt over arrangementene som er gjennomført. Da vil vi komme raskere i gang med smittesporingsarbeidet, og kan forhåpentligvis redusere sjansene for at smitten sprer seg videre.

Hvor melder jeg inn arrangementet?
Du må melde det inn i dette skjemaet.

Fører kommunen tilsyn på arrangementer? 
Ja. Kommunen kan komme på meldte og uanmeldte tilsyn ved ulike arrangementer i kommunen.

Hvor lenge skal det være meldeplikt i Sandnes kommune?
Foreløpig gjelder meldeplikten til og med 30. april, men den kan bli forlenget utover dette.

Gjeldende regler for arrangementer
På kommunen sine nettsider finner du gjeldende regler og retningslinjer for arrangementer. Husk at det er du arrangør som har ansvaret for at retningslinjene følges.

Har du spørsmål knyttet til arrangementer, samlinger og aktiviteter?
Ta kontakt med servicekontoret, så skal vi hjelpe deg. 

Telefon: 51 33 50 00.
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no 

Publisert: 27.11.2020 09:38
Sist endret: 16.04.2021 08:57