Borgerlig vielse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Borgerlig vielse

1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra tingrettene til kommunene.

Tidspunkt

I Sandnes vil det være ordfører, varaordfører eller andre personer oppnevnt av bystyret som foretar vielser. Seremonien vil foregå i formannskapssalen i Sandnes rådhus torsdager og fredager mellom kl. 12.00 – 15.00. I tillegg tilbys vielser noen lørdager mellom kl. 11.00 - 14.00, på allerede fastsatte datoer. Det vil være noen unntak i skoleferier. I 2018 vil vi også tilby vielse nyttårsaften i tidsrommet kl. 11.00 - 14.00. 

Kontakt

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Sandnes kommune e-post: vielse@sandnes.kommune.no eller tlf. 51 33 50 00.

Erklæringer og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Lenke til oversikt over skjema. Brudeparet må ha gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller bankkort med bilde med til vielsen.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Sandnes kommune v/ politisk sekretariat pb 583, 4302 Sandnes eller leveres i Rådhuset senest to uker for vielsen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Fra juni 2018 kan du søke om prøving av eksteskap digitalt

 

Brudepar, forlovere og gjester må møte i Sandnes rådhus 10 minutter før avtalt tid for vielse. Det skal være to vitner til stede under seremonien, som varer i 10 - 15 minutter. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre personer som er over 18 år. Brudeparet må ha gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller bankkort med bilde med til vielsen.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Pris

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vielser. Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Sandnes og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

 

Publisert: 15.09.2017 11:04
Sist endret: 15.09.2017 11:04