Besøkskontroll ved sykehjemmene

Innhold

Besøkskontroll ved sykehjemmene

Sandnes kommune har besøkskontroll i kommunale sykehjem. Pårørende må på forhånd kontakte avdelingen for å avtale besøk.

På grunn av den pågående pandemien er det besøkskontroll på alle sykehjemmene i Sandnes. Vi følger de nasjonale reetningslinjene.

Her er noen råd:

 • Utsett besøket hvis du har feber eller andre luftveissymptomer. Du må ha vært helt symptomfri før du kan komme på besøk.
 • Er du i karantene (som nærkontakt eller reise) eller isolasjon kan du ikke komme på besøk.
 • Besøkende oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye både før og mellom hvert besøk.
 • Vi anbefaler sterkt tilreisende fra steder med høyt smittetrykk, om å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området.
 • Alle besøkende anbefales på det sterkeste å bruke munnbind, unntatt inne på beboers rom. Besøkende må selv ha med munnbind.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til beboer, ansatte og andre beboere. Unntak:
  • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
  • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt. Kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, eller besøksrom og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Det dokumenteres hvem som har vært på besøk, for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing.
 • Enkelte sykehjemsbeboere blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Gode smittevernrutiner opprettholdes for å beskytte disse beboerne.
 • Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19.

Ved besøk må følgende smittevernrutiner ivaretas:

Helsedirektoratets besøksveileder: Besøk – pasienter og beboere - Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttets smitteverns råd ved besøk i kommunale helse og omsorgsinstitusjoner: Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og

omsorgsinstitusjoner

Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - FHI

 

Publisert: 07.05.2021 12:19
Sist endret: 07.06.2021 10:22