Base-gruppen har kjøpt rådhuset

Innhold

Base-gruppen har kjøpt rådhuset

Sandnes rådhus skal bli Sandnes Helsepark

I romjulen signerte konsernsjef og eieren av Base-gruppen Alfred Ydstebø kjøpekontrakt på rådhuseiendommen. Vi har solgt til en ny eier som satser i Sandnes og som har noen spennende planer, sier ordfører Stanley Wirak som signerte avtalen på vegne av Sandnes kommune.

Planene ble presentert på en pressekonferanse i rådhuset sammen med ordfører Stanley Wirak og rådmann Bodil Sivertsen.

I følge bedriftens egen hjemmeside er ideen med det som skal bli Sandnes Helsepark å etablere et bredt tjenestetilbud på ett sted – fra dagkirurgi til apotek og helsekost. Fremtidens helsetjenester vil i langt høyere grad innebære samhandling mellom behandlere og pasienten selv. Helseparken blir unik i regionen, med tilbud fra både offentlige og private leverandører og aktører.

– Vi ønsker å beholde rådhuset som et åpent og varmt bygg for publikum, noe vi har erfaring med fra Hermetikken i Stavanger. Dette gjør at det ærverdige bygget på den måten fortsatt vil «tilhøre» byens innbyggere, uttaler Alfred Ydstebø.

Det vil også bli reist et nytt, moderne bygg like ved siden av rådhuset. Her har Base Property ambisjoner om å etablere 250 sentrumsnære kontorarbeidsplasser. Det nye bygget vil bli på inntil 9000 m2 i tillegg til rådhusets som er 5500 m2.

Arbeidet med å inngå samarbeid med leverandører av tjenester innenfor de ulike bransjene og tjenesteområdene er ifølge Base-gruppen allerede i gang. Åpning av helseparken er planlagt til medio 2020.

Publisert: 28.12.2017 09:27
Sist endret: 17.01.2019 11:08