Barnehageopptak 2022

Innhold

Barnehageopptak 2022

Husk å søke om barnehageplass før 1. februar 2022

Alle barnehagene i Sandnes er med i samordnet barnehageopptak. Det må søkes elektronisk via Oppvekstportalen innen 1. februar 2022. Husk personnummer for deg og barnet/barna. Søkere som ikke har tilgang til internett, kan henvende seg til Servicekontoret i Rådhusgata 1.

 

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. februar 2022

For å være med i tildeling av ledige plasser fra nytt barnehageår, august 2022, må søknaden være: 

- Registrert innen 1. februar 2022

- En må ønske oppstart i barnehage innen august 2022

Barn født i september, oktober og november 2021 har rett til å begynne den måneden det fyller 1 år, eller tidligere. 

Opptak skjer etter gjeldende vedtekter for private og kommunale barnehager. Vedtekter til kommunale barnehager finner du her og på den enkeltes barnehages hjemmeside. Søkere som allerede står på ventelisten trenger ikke å søke på nytt. 

 

Oppdatert informasjon om hovedopptaket 2022-2023.

Eventuelle vedlegg må være Sandnes kommune, Opptakskontoret, i hende innen 1. februar 2022.

Sendes til: 

Sandnes kommune

Oppvekst v/barnehageopptak

Postboks 583

4302 Sandnes

Publisert: 05.01.2022 10:56
Sist endret: 05.01.2022 14:06