Bading ved Sandvika- og Rissebærstraen badeplasser frarådes

Innhold

Bading ved Sandvika- og Rissebærstraen badeplasser frarådes

Oppfølgingsprøvene som ble tatt ved Sandvika- og Rissebærstraen badeplasser 1. august viser verdien "Ikke akseptabel". Det vil bli satt opp skilt om at bading frarådes på disse to badeplassene.

Sandnes kommune tar prøver fire ganger gjennom badesesongen på 26 badeplasser. Her kan du sjekke kvaliteten på badevannet.

Hvis en prøve viser dårlig vannkvalitet tas det en kontrollprøve neste dag før det settes opp et skilt på stedet der kommunen fraråder bading.

Badevannet analyseres for såkalte termostabile koliforme bakterier (TKB). Dette er tarmbakterier fra mennesker og dyr, men de overlever ikke lenge i naturen og er derfor en god indikatorbakterie. Dersom det blir påvist slike bakterier i vannprøven er det tegn på fersk fekal forurensning.

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper
God: Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.

Mindre god: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.

Ikke akseptabel: Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå bading.

Publisert: 02.08.2019 12:10
Sist endret: 09.08.2019 10:31