Kommuneoverlegen fraråder ikke bading i Luravika

Innhold

Kommuneoverlegen fraråder ikke bading i Luravika

Kan bade selv om vannkvaliteten er "mindre god"

Selv om siste måling av kvaliteten i vannet ved Luravika viste "mindre god kvalitet", vil ikke kommuneoverlegen fraråde bading. 

Det er Norsk kvalitetsnorm for badevann som legges til grunn ved klassifisering og grenseverdier. Definisjonene er:

  • God: Mindre enn 100 termotolerante koliforme      bakterier (TKB)
  • Mindre god: Mellom 101 og      999 TKB
  • Ikke akseptabel: Større enn      1000 TKB

Luravika: Det ble tatt oppfølgingsprøver 20. juni og 1. juli. De viste begge "mindre god kvalitet".

Kommuneoverlegen fraråder imidlertid ikke bading før det er «ikke akseptabel» badevannskvalitet, dvs mer enn 1000 termotolerante koliforme bakterier (TKB).

I Lurabekken er det nylig tatt prøver fra 13 forskjellige overvannskummer i «sidegreinene» til Lurabekken. Samtlige resultater viste mer enn 1500 TKB. Vi kan altså ikke vente at det blir god badevannskvalitet i Lurabekken og det blir satt opp skilt ved utløpet av Lurabekken: Bekken er forurenset og bading frarådes!

Publisert: 09.07.2019 22:56
Sist endret: 09.07.2019 22:56