Badevannkvalitet

Innhold

Badevannkvalitet

Alle prøvene tatt 9. og 11. juli 2018 viste «God» vannkvalitet, med unntak av to som viste «Mindre god» fra Rissebærstraen (110 cfu/100 ml) og Luravika strand (540 cfu/100 ml).

Prøvene tatt i Vågen viser at vannkvaliteten der er ikke akseptabel (<1500 cfu/100 ml). Vannprøver fra Vågen og indre Vågen blir tatt for å sjekke tilstanden selv om de ikke er definert som badeplasser.

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper:

God:
Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.

Mindre god:
Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.

Ikke akseptabel:
Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå bading.

Publisert: 12.07.2018 12:23
Sist endret: 17.01.2019 11:08