Avtale med Sandnes Ulf Arena AS

Innhold

Avtale med Sandnes Ulf Arena AS

Tirsdag 19. juni signerte Sandnes kommune og Sandnes Ulf Arena AS avtaler vedrørende leie av Østerhus Arena, låneavtale, festeavtale og avtale om kostnadsfordeling.

Bystyret har også vedtatt å forskuttere spillemidler og å stille garanti for 80% av lånet som Sandnes Ulf Arena AS tar opp til finansiering av stadion. Denne avtalen skal inngås når byggelånet konverteres til langsiktig lån.

Sandnes kommune skal melde inn støtte under gruppeunntaket for offentlig støtte artikkel 55, jfr. Commission Regulation (EU) No 651/2014, 17 juni 2014 (kunngjort i official journal L 187/1 2014), innlemmet i EØS avtalen ved beslutning 27 juni 2014 og i norsk rett ved endring i forskrift av 14 november 2008 nr. 1213.

De signerte avtalene og andre dokumenter vedrørende saken finner du her.

Publisert: 27.06.2018 07:24
Sist endret: 15.04.2019 09:54