Avduking av «Maskinistens lunger»

Innhold

Avduking av «Maskinistens lunger»

Utsmykkingsutvalget i Sandnes kommune hadde nylig overtakelse av skulpturen «Maskinistens lunger» av Markus Bråten, like ved Stokkelandsvatnet.

Skulpturen er et av bydelsprosjektene til Utsmykkingsutvalget, der Ganddal bydel ble valgt ut til å få et kunstprosjekt i sin bydel.

Torsdag kveld var det avduking med inviterte, der nestleder i tidligere Ganddal bydelsutvalg (nå Områdeutvalg sør) Tor William Høyvik ønsket velkommen og fortalte om bakgrunnen for prosjektet og den tilknytning dette verket har til Ganddal bydel, og den spesielle plasseringen ved Stokkelandsvannet.

Kunstner Markus Bråten fortalte om kunstverket, historien om Ådne Skjæveland (f.1899-1985) og hans far Karl Marcelius Larsen Skjæveland (1864-1950) som begge arbeidet som maskinister på dampskip, derav tittelen på verket: «Maskinistens Lunger».

Ådne Skjæveland hadde en hytte på odden hvor verket er plassert. Skulpturen tar utgangspunkt i historier fortalt om Ådne Skjæveland, men knytter seg også opp mot Stokkelandsvannets historie og bruksområde, naturen og fuglelivet. Den er også relevant med tanke på de utfordrende miljøhensyn Ganddal bydel har (i forhold til tungtransport), og viktigheten av en «grønn lunge» og natur som kilde til rekreasjon og helse, også for fremtidens generasjoner.

Resultatet ble et verk som er en øvelse i stedspesifisitet, og en hommage til en historie; en stikkprøve på hva som skaper verdier for individer i et lokalsamfunn. Skulpturen er støpt i bronse. Natasja Askelund har vært kunstkonsulent for prosjektet.

Ådne Skjæveland sønn, Karl Marton Skjæveland, deltok også på avdukingen og fortalte om hvordan området og bruken av stedet var på 40/50-tallet.

/Kulturavdelingen.

Nestleder i (tidl.) Ganddal bydelsutvalg, Tor William Høyvik.Kunstner Markus Bråthen og kunstkonsulent Natasja Askelund.Historisk informant, Karl Marton Skjæveland.

Foto: Janne Weisser / Hallvard Fagerland.

Publisert: 28.08.2020 15:50
Sist endret: 28.08.2020 18:22