Åtte milliarder til Nord-Jæren

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Åtte milliarder til Nord-Jæren

Kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren

Staten skal bidra med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet.

- Vi er fornøyde med at regionen er blitt enige med staten om en avtale. Det er en god avtale og lover godt for det videre samarbeidet. Den gir rom for forventninger inn i nye forhandlinger med staten i 2018. Avtalen betyr mye for å kunne realisere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Pengene skal bidra til byutvikling og god framkommelighet. Samtidig sikrer det statlige bidraget et større handlingsrom for prioriteringer knyttet til næringstransport og viktige veiprosjekter. Særlig viktig er det at staten finansierer halvparten av kostnadene til Bussveien, sier et samlet ordførerkollegium på Nord-Jæren.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har ledet forhandlingene med staten, sammen med Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger, Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, Ole Ueland, ordfører i Sola og Kristine Enger, ordfører i Randaberg. Avtalen skal bidra til å finansiere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Dette får byområdet på Nord-Jæren: • 5.1 milliarder kroner Bussveien – dekker 50 prosent av kostnadene

• 1.3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing.

• 170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017.

Fra 2018 minimum 100 millioner kroner i støtte per år fram til og med 2023. Kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen forventer mer midler fra staten til E39 Hove – Ålgård og vil ta dette opp i reforhandlingene neste år. Samtidig vil det lokalt jobbes for å få gjennomført prosjektet med oppstart i 2019.

Avtalen legges fram for endelig tilslutning i by- og kommunestyrene i de fire kommunene, fylkestinget og regjeringen, og signeres deretter i midten av juni. Hva inngår i avtalen? I avtaleforslaget forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

Kort sagt skal byveksten skje som fortetting og byomforming. Nye boliger, arbeidsplasser, handel og service skal ligge plassert nærmest mulig bussveitraseen, og nær bysentraene. Staten vil samarbeide med kommunene for å få fortgang i utviklingen av Stavanger stasjon og Paradisområdet i Stavanger, oppgradere Sandnes stasjon, og få på plass et takstsamarbeid mellom jernbane og buss.

 

 

Publisert: 12.05.2017 13:12
Sist endret: 12.05.2017 13:12