Åpnet løa i Håheller

Innhold

Åpnet løa i Håheller

Søndag ble løa i Lysefjorden offisielt åpnet - to år etter rekonstruksjonen startet opp.

- Rekonstruksjonen av løa i Håheller har vore eit særs vellukka prosjekt fagleg og sosialt der det har lukkast å bygga opp eit solid lokalt miljø rundt tradisjonshandverket på tvers av generasjonar.

Det er jobba kontinuerleg med løa to dagar i veka i 2 år. No står ho her som ein viktig del av kulturlandskapet til glede for farande folk på fjorden og som muleg tak over hodet ved arrangement i Håheller, skriver Fortidsminneforeningens lokallag.

I sin tale på åpningen takket ordfører Stanley Wirak de mange frivillige som har bidratt til rekonstruksjonen.

Prosjektet er støtta av Vestenfjeldske bykreditts stiftelse, Ryfylkefondet, SMIL-midlar, FMF Rogaland antikvariske vernefond, FMF Kulturminner for alle, FMF Jubileumsprogram, Ryfylke friluftsråd, Kulturminnefondet Handvekskompetanse, Studieforbundet Kultur og tradisjon, Gjensidigestiftelsen og Sandnes kommune.

Bilde av ordfører Stanley Wirak utenfor løa.

Bilde av besøkende på vei til løa.

Bilde av person med sekk som ser utover Lysefjorden.

Bilde av løa.

Bilde av person som tar bilde av fjorden.

Publisert: 13.09.2021 10:33
Sist endret: 20.09.2021 10:12