Åpnet den nye byparken

Innhold

Åpnet den nye byparken

Ordfører Stanley Wirak åpnet den nye byparken i går.

Minutter etterpå var dansere, sjonglører og skatere i full gang med å skape liv og røre i parken. Av smittevernhensyn var ikke klokkeslettet annonsert, men det tok ikke lang tid før gaukene hadde tatt i bruk sin nye, åpne storstue.

Parken er åpen i tre uker før siste byggefase starter. Da skal den 400 meter lange ringen monteres på toppen av de 60 hvite søylene. Dette arbeidet blir ferdig i løpet av vinteren.

Bilde av overrekkelsen fra entreprenør til kommunen.

Bilde av ordføreren som fjerner byggegjerde,

Bilde av skater.

Bilde av sjonglører

Bilde av den nye lekeplassen

Publisert: 03.07.2020 09:07
Sist endret: 23.07.2020 09:29