Åpner for bruk av gymnastikksaler og lokaler for frivillige lag og foreninger

Innhold

Åpner for bruk av gymnastikksaler og lokaler for frivillige lag og foreninger

Men brukerne må selv ha ansvar for å følge smittevernreglene

Fra onsdag 2. september vil kommunale gymnastikksaler og lokaler som leies ut til lag og foreninger, åpnes for bruk i tråd med nasjonale føringer fra helsedirektoratet og idrettens egne veiledere.

Hvert enkel lag/forening har selv ansvar for at bruken skjer i tråd med smittevernreglene. Det vil bli lagt fram nødvendig renseutstyr i alle lokalene.  

Det er laget egne retningslinjer (se link her) for bruk av lokalene som er sendt til alle aktuelle lag og foreninger.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning gjelder selvsagt også for utleie av kommunale lokaler:

1. Syke personer skal holde seg hjemme.

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer.

 

Smittesituasjonen kan endre seg raskt og det kan bli nødvendig for å

justere retningslinjene i tråd med nye nasjonale eller lokale føringer på kort varsel.

 

Publisert: 01.09.2020 10:01
Sist endret: 07.09.2020 08:45