831 flere innbyggere i 2017

Innhold

831 flere innbyggere i 2017

Over halvparten av befolkningsveksten i Rogaland i fjor var i Sandnes

En fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at Sandnes hadde en økning på 159 personer i 4. kvartal. For hele 2017 økte folketallet med 831 personer, som tilsvarer 1,1 prosent.

Folketallet i hele Rogaland økte med 1502 personer i fjor som betyr at over halvparten av veksten  i Rogaland skjedde i Sandnes. Mens veksten i fylket utgjorde 0,3 prosent, var tilsvarende tall i Sandnes 1,1 prosent.

I Forsand var det 1246 innbyggere ved årsskiftet mens tallet for hele landet var  5 295 619.

Publisert: 23.02.2018 09:52
Sist endret: 17.01.2019 11:08