81 703 innbyggere

Innhold

81 703 innbyggere

Sandnes vokser mest i Rogaland

Folketallet i Sandnes var 81 703 personer ved utgangen av første kvartal som er en økning på 398 personer (0,5 prosent) siden årsskiftet. Det kommer fram i Statistisk sentralbyrå sine befolkningstall for første kvartal som ble offentliggjort 19. mai.

Sandnes kommune vokser mest i Rogaland og står for 37,7 prosent av veksten i Rogaland.

Nettoinnflytting til Sandnes står for størstedelen av folkeveksten med 285 personer. 

Publisert: 19.05.2022 09:34
Sist endret: 23.06.2022 10:56