81 033 innbyggere

Innhold

81 033 innbyggere

Antall innbyggere økte med 133 personer i tredje kvartal

Folketallet i Sandnes  var 81 033 personer ved utgangen av tredje kvartal. Dette er en økning på 133 personer i løpet av siste kvartal.

Fødselsoverskuddet  utgjør all veksten i Sandnes i 3. kvartal (137 personer), mens nettoinnflytting var negativ med 4 personer. Nettoflytting er igjen sammensatt av innenlandsk nettoflytting ( -90 personer) og nettoinnvandring (86 personer).

7 av 23 kommuner i Rogaland har nedgang i folketallet i 3. kvartal, men folketallet i Rogaland økte likevel med 829 personer i 3. kvartal.

 

Publisert: 22.11.2021 08:38
Sist endret: 22.11.2021 08:38