77 959 innbyggere

Innhold

77 959 innbyggere

Folketallet i Sandnes var pr 1. juli 77 959 personer. Det er en økning på 316 i siste kvartal viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå

Folketilveksten på 316 personer tilsvarer 0,4 prosent og består av netto flytting på 162 personer og fødselsoverskudd på 154 personer.

Folketallsveksten i Rogaland i samme periode var 983 personer. Folketallet i Forsand ble redusert med 16 personer, mens økningen i Stavanger var 55 personer.

 

Publisert: 21.08.2019 08:07
Sist endret: 14.02.2020 13:28