77 631 innbyggere

Innhold

77 631 innbyggere

Folketallet økte med 385 i først kvartal

Folketallet i Sandnes er nå 77 631 personer i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Kommunen hadde en vekst i antall innbyggere i årets første fire måneder på 385 personer som tilsvarer 0,5 prosent. Av dette er netto innvandring 161 personer, mens netto fødselsoverskudd var 137. Forsand har nedgang i folketallet med 10 personer.

Antall innbyggere i Rogaland økte med 1 198 personer 1. kvartal.

 

Publisert: 21.05.2019 09:33
Sist endret: 09.08.2019 10:31