Politisk sekretariat

Grunnlaget for politisk sekretariats ansvar er i hovedsak nedfelt i kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, samt i reglementer gitt av bystyret.

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for, og bidra til, en effektiv møteavvikling for følgende politiske utvalg i Sandnes kommune.

 • Bystyret
 • Formannskapet
 • Administrasjonsutvalget
 • Kommuneplankomiteen
 • Utvalg for kultur og oppvekst
 • Utvalg for helse- og sosialtjenester
 • Utvalg for byutvikling
 • Byggesaksnemnda
 • Utvalg for tekniske saker
 • Valgstyret
 • Valgnemnda
 • Bydelsutvalgene

Andre oppgaver:

 • Opprettholde og videreutvikle saksflyten mellom administrasjonen og de folkevalgte organene. Herunder tilrettelegge for papirløs saksflyt mellom enhetene.
 • Sørge for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på.
 • Gi informasjon/veiledning til publikum, presse og folkevalgte angående spørsmål om saker og vedtak.
 • Sekretariat for ordfører, varaordfører og rådmann, herunder tilrettelegge for møter og arrangementer
 • Sekretariat for valg
 • Sekretariat for valg av meddommere
 • Ajourholde og videreutvikle kommunens politikk sider på: www.sandnes.kommune.no

Politisk sekretariat har p.t. 7 ansatte og er organisatorisk underlagt organisasjonsdirektør.

Ansatte

Navn

TelefonMobiltelefon
Ordfører Stanley Wirak 51 33 55 87 913 92 266
Varaordfører Pål Morten Borgli 51 33 55 08 918 11 055

Leder for politisk sekretariat Kirsti Lygre Rostøl
  Sekretær for bystyret, formannskapet,
  administrasjonsutvalget

51 33 59 69 480 44 034

Rådgiver Trine Bolstad
  Sekretær for valgstyret, valgnemnda og
  kommuneplankomiteen

51 33 55 85 414 57 830
Konsulent Grete Falkanger
  Sekretær for ordfører og varaordfører
51 33 56 05 400 08 682

Konsulent Sissel Hellevik
  Sekretær for rådmann
  Sekretær for utvalg for byutvikling  
  Ansvar for Politikk på www.sandnes.kommune.no
  Ansvar for oppnevning av meddommere

51 33 55 93  

Konsulent Anita Løland
  Sekretær for utvalg for kultur og oppvekst

51 33 56 90  

Konsulent Tove Iren Vatne
  Sekretær for utvalg for helse- og sosialtjenester
  Sekretær for utvalg for tekniske saker

51 33 56 89  

Konsulent Marita C. Svindland
  Sentral sekretær for bydelsutvalgene i Sandnes

51 33 51 00  

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Politisk sekretariat
Besøksadresse:
Rådhuset, 1 etg , Jærveien 33
Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes
Telefon: 51 33 51 00
politisksekr@sandnes.kommune.no
Leder: Kirsti Lygre Rostøl