Ordfører Stanley Wirak (Arbeiderpartiet)

Ordfører Stanley Wirak (Arbeiderpartiet)Stanley Wirak er født 15. august 1950. Han er oppvokst på Lura, er gift og har tre barn og fem barnebarn. Han er siviløkonom, og har vært innvalgt i bystyret siden 2003. Tidligere har han vært medlem av Lura bydelsutvalg.

Etter realskoleeksamen og avtjent førstegangstjenste, arbeidet han fire år som industriarbeider, først ett år hos Øglænd og deretter tre år ved Sandnes Støperi. Deretter arbeidet han tre år ved Condeep anlegget i Jåttåvågen som anleggsarbeider/jernbinder.

Han tok Økonomisk Gymnas på kveldstid. Deretter startet han på Handelshøyskolen i Bergen, der han avla eksamen i 1981.

Fra da og fram til 2008 var han ansatt i Statoil, og arbeidet i hovedsak innen økonomi og ledelse. Han arbeidet ved selskapets kontorer i USA vel to år og vel ett år i Aberdeen.

Sist periode var han leder for utvalg for kultur og oppvekst.


'

Del artikkelen