Bydelene - Søknad om økonomisk tilskudd for foreninger, lag og institusjoner

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. Søknadsfrist er 1. april.

Midlene skal i følge reglement for bydelsutvalgene brukes etter egen prioritering til de tiltak som bydelsutvalgene mener bydelene er best tjent med, men ikke som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.


'

Del artikkelen