Møteplan 2012

Frist for levering av saker til behandling i bydelsutvalgene er ALLTID mandag ca. 2 uker før møtedag. Sakene sendes til sentral sekretær.

Møteoversikt for bydelsutvalgene med lenke til sakspapirer
Bydelsutvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Austrått  23.    5.    7.  11.      10.  22.    03.
Bogafjell    6.  12.  30.    4.    27.    1.  26.  
Figgjo  23. 13./ 27.      7.  11.      3.  1.  26.  
Ganddal  23.    12.    7.  18.    27.    8.    3.
Hana  26.    15.  26.    7.    23.    4.  22.  
Høle    16.  1.  26.     14.      6.  18.    6.
Lura    27.  26.    7.      27.     26.   
Malmheim
og Soma
   13.  19.    7.  25.      17.  22.    3.
Riska  30.    12.    7.  18.      17.  22.    10.
Sandved    27.  28.    14.  25.      17.  22.    3.
Stangeland  17.  28.   24.    5.  

 21.

28.

   2.  27.  
Sviland  24.    6.            11.  23.    4.
Trones
og sentrum
   22.  28.  25.    13.    29        5.

Bydels-utvalgenes ledere (etter behov)

                       

Det er bare de dokumentene som ligger elektronisk tilgjengelig hos sentral sekretær som legges ut på internett. 
Bydelsutvalgenes representanter får komplette sett av saksdokumentene tilsendt i papirform.

 

Uke 8 20.-24.februar 2012 Vinterferie i grunnskolen i Sandnes 28. mai 2012 2. pinsedag
Uke 14 2.- 9.april 2012 Påskeferie i grunnskolen i Sandnes 23. juni 2012 St. Hans aften
  17.mai 2012 Kr. Himmelfartsdag   Uke 41 - Forslag til høstferie

 

 


'

Del artikkelen

Møteplan 2013

Her finner du møteplan for 2013