Visjon og verdier

Visjon:

Sandnes – i sentrum for framtiden
I Sandnes kommune har vi all grunn til å se framover med glød og optimisme. Vi er i sterk vekst. Vi er unge. Vi har langsiktige planer. Vi søker nye løsninger. Vi legger til rette for en bærekraftig utvikling, og vi er det geografiske midtpunktet i en dynamisk region. Det er ikke tilfeldig at visjonen vår lyder slik den gjør: Sandnes – i sentrum for framtiden.
Vår visjon viser at vi har klare ambisjoner om å tenke framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Vi skal være i sentrum for framtiden!

 

Verdier

Romslig, modig og sunn
Vår vei inn i framtiden skal preges av tre kjerneverdier: Vi skal være romslige, modige og sunne.

Romslig
Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon.

Modig
Vi skal være ambisiøse. Vi skal våge å tenke nytt og ta modige grep.

Sunn
Vi skal bygge videre på kommunens Sunn by - tankegang. Dvs. arbeide for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel. Helse, miljø og trivsel står også i fokus på arbeidsplassene våre.


Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune
- en brukerguide og grafisk profil.


'

Del artikkelen