Vakt- og alarmtelefonnumre for Sandnes

Nødtelefoner:

Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødhjelp: 113

  • Alarmtelefonen for barn og unge tlf: 116 111.
    Se også nettsiden www.116111.no for mer informasjon.

  • Barnevern tlf: 51 33 63 00 - etter kl. 15.15 på hverdager og i helger: tlf 02800

  • Legevakt: 116 117 eller 51 97 10 97

  • Rogaland politidistrikt: 02800

  • Feilmelding Teknisk: Vei, vann og avløp 51 33 70 70
  • Veterinærvakttelefon 

  • Nødnumre ifm Sandnes kommunes bygg 

'

Del artikkelen