Økonomiplan 2016-2019

Oppvekst skole

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2015 Forslag til ny sats for 2016 Endring i beløp Endring i % Merknader
Foreldrebetaling SFO
Hel plass, per måned
Barn nr 1 2600 2860 260 10,0 % Selvkostfinansiert
Barn nr 2 1950 2145 195 10,0 %  
Barn nr 3 1300 1430 130 10,0 %  
3 dager per uke (60%), per måned
Barn nr 1 1560 2002 442 28,3%  
Barn nr 2 1170 1502 332 28,3%  
Barn nr 3 780 1001 221 28,3%  

SFO: 1 betalingsfri måned

Kurs i norsk for betalende deltakere
Dagskurs 6500 6500 0 0,0 % Per semester
Kveldskurs 4500 4500 0 0,0 %