Økonomiplan 2015-2018

Medlemskap og tilskudd

Bedrift/Organisasjon Medlemskap Tilskudd Samarbeid Aksjonær Kostnad pr.år Kommentar
Sandnes Sentrum AS X X     300000 Næringssjefen. Samarbeidsprosjekter
Næringsforeningen i Stavanger regionen X X     15000 Næringssjefen. Ressursgruppe Sandnes
Maritimt forum X X     10000 Næringssjefen. Ordinær kontingent
IS Fjordvegen Rute 13(((Sandnes kommune melder seg ut med virkning fra 1.1.2017, jfr vedtak pkt 13))) X X     30000 Næringssjefen. Betinger Høgsfjordkryssing(((Sandnes kommune melder seg ut med virkning fra 1.1.2017, jfr vedtak pkt 13)))
Lysefjorden Utvikling AS       X   Sandnes kommune eier 8 aksjer 
Jæren Produktutvikling/Skape.no X X     150000 Næringssjefen. Individuell veiledning
Skape.no X X      kr 1 per innb Betales via tilskudd JP/kurs etablering
Region Stavanger BA X X     kr 21 per innb Næringssjefen. Kontingent satt av årsmøte
Greater Stavanger X X     kr 30 per innb Næringssjefen. Partnerskapsavtale 2012-2015
Stavangerregionen Europakontor, medlem X       1000 Næringssjefen. Ordinær kontingent
Måltidets Hus AS   X   X 1500 Næringssjefen. 20 % av aksjepost på 7 aksjer
ASSS nettverket, sekretariatsfunksjonen X X     224000 Kommune felles. Årskontingent sekretærtjenester
WHO's europeiske nettverk av sunne byer X X     USD 6000 Sunn by. Årskontingent
Sunne kommuner WHO's norske nettverk X X     90000 Sunn by. Årskontingent
Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     6220 Sunn by. Årskontingent ihht kommnens størrelse
Pilotkommune Universell utforming     X     Sunn by. Rogaland FK midler
Partnerskap for folkehelse     X     Sunn by. Rogaland FK midler
Jæren vannområde     X     Sunn by. Rogaland FK midler
Miljøfyrtårnkommune X X       Fremtidens byer midler
Ryfylke Friluftsråd, årskontingent X X     kr 12,73 per innb Bymiljø. Ihht folketall 1.1. og deflator justering
Jæren Friluftsråd, årskontingent X X     kr 12,73 per innb Bymiljø. Ihht folketall 1.1. og deflator justering
Stiftelsen Rogaland Arboret   X     kr 14,42 per innb Bymiljø. 4 årig avtale. Justeres for folketall og deflator
Stiftinga Jærmuseet, ordinær kontingent   X     kr 14,82 per innb Kultur & Fritid. Ihht folketall 1.1. og prisjustering. Utgifter til driftsavtalen kommer i tillegg
Transportplan Jæren, andel felles utgifter     X   250685 Kommune felles. Andel av felles utredninger
Interkommunal KDP Bybåndet sør     X     Kommune felles. Felles utbyggingsstrategi for planområdet. Øvre ramme satt til 0.5 mill.
Interkommunal kommunedelplan Forus     X   362000 Kommune felles. Forslag ihht. til Bsak 28.10.2014 
Blinkfestivalen   X X     Kommunalt tilskudd min. kr 2 millioner ytes av Sandnes Tomteselskap KF. Teknisk gir egeninnsats ifm arena. og gjennomføring.