Politisk ledelse og organisasjon

 

Ordfører

Formannskapet

Administrasjonsutvalget

Utvalg for byutvikling

Utvalg for helse- og sosialtjenester

Utvalg for kultur og oppvekst

Utvalg for tekniske saker

Rådmannens ledergruppe

Sandnes kommune

Politisk hovedstruktur

Organisasjonskart


Del artikkelen